Náprava nežádoucího chování u psů


Výchově a výcviku psů se věnuji déle než dvacet let.
Nejlepší školou byl, pro mě, náš první pes plemene boxer, kterého jsme náležitě rozmazlili.
Když jsem odcházela z prvního nácviku poslušnosti ze cvičiště, měla jsem slzy
v očích a řádně dokousané ruce. A kde byla chyba? Do jeho šesti měsiců jsme ho nechali růst jako dříví v lese a pomohli jsme mu se usadit na trůnu naší lidské smečky.
...a jak se říká „chybami se člověk učí“...
U dalších našich příchozích psů jsme se spousty obdobných chyb vyvarovali.
Snažila jsem se, a stále se snažím, proniknout do psí duše, pochopit jejich chování a fungování ve smečce. Přečetla jsem spoustu literatury, zahraniční
i naší, s touto tématikou.
V práci se zatoulanými či odloženými psy jsem se zaměřila na problémové jedince, převážně se jednalo o psy agresivní. Získat jejich důvěru a respekt byla pro mě velká výzva a dařilo se mi.
Pomáhám lidem navštěvujícím naše cvičiště pochopit chování jejich psích přátel a změnit jejich přístup k nim.
Pomáhám s resocializací problémových jedinců. V tomto ohledu se jedná
o jedince, kteří neprošli řádně socializací v socializační fázi štěněte.
Studovala jsem a studuji přístup zahraničních odborníků v této oblasti, samozřejmě je mi známa práce i českých specialistů.
Absolvovala jsem semestr na MU v Brně v oboru „Základní výcvik pro práci
v canisterapii“ se závěrečnou zkouškou z psychologie psa na výbornou.
ALE ... největším učitelem je pro mě sledovat a učit se od samotných psů. Sledovat smečku při hře, jejich pravidla, jejich komunikaci, je nejúčinnější školení s maximálním počtem kreditů.
Nápravu je potřeba provádět na těchto úrovních:
1. na úrovni psa – my, lidé, děláme velkou chybu a to, že psy polidšťujeme, přiřazujeme jim pocity a myšlenky, které hodnotíme na základě vlastních zkušeností. Pes potom našemu chování nerozumí.
2. na úrovni smečky (rodiny a prostředí v kterém pes žije)
Jak taková náprava probíhá?
Nejdříve je potřeba diagnostikovat problém. To nelze provést jinak než návštěvou místa, kde se problém vyskytuje. Poznat situace do kterých vstupuje nežádoucí chování. Je důležité, aby majitel i ostatní zainteresovaní spolupracovali, bez toho to nejde. Základ je důslednost, trpělivost a klid.
Po diagnostice problému přichází intervence, tedy samotná práce se psem a jeho lidskou smečkou.
Cílem je učinit život se psem co nejvíce příjemným na všechny strany. Vždyť pes doprovází člověka od nepaměti jako společník, ochránce a především pomocník.
Pes je přítel člověka.
Přístup k problémům volím individuálně. Pokud máte zájem napravit některé problémy ve Vašem soužití se psem kontaktujte mě zde

Golden Pine Cone

Další odkazy

Design provided by Free Web Templates - your source for free website templates